Werken in de regio Nijmegen

Vind hier de vacature die bij je past

zoeken

Vacatures zoeken

Deze vacature is niet meer vacant: Medior Bestuurssecretaris

Werkgever:Met ggz
Plaats:Limburg

Oorspronkelijke vacature omschrijving:

MET ggz, geestelijke gezondheidszorg in Limburg

MET ggz is een middelgrote organisatie in de geestelijke gezondheidszorg die in heel Limburg mensen met psychische klachten behandelt en begeleidt. Van basis ggz tot hoog specialistische zorg. Van lichte klachten tot crisiszorg. Samen doorlopen we het pad naar herstel. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen als naasten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Bij MET ggz werken ruim 550 medewerkers.

Bij MET ggz draait alles om mensen. Niet alleen de mensen die behandeling en begeleiding nodig hebben staan centraal; ook de medewerkers! Want die maken MET ggz. Professionals met passie voor mens en psyche die het verschil maken in het leven van cliënten.

MET ggz zit vol ambities en is op weg om die te realiseren. Als regievoerder van de acute psychiatrie in Midden-Limburg wil MET ggz voorop lopen en de kansen (en risico’s) die de ontwikkelingen binnen de zorg en de maatschappij kenmerken, te vertalen in actie. En daarmee op proactieve wijze en met kritische blik te zorgen voor vernieuwingen en verbeteringen binnen én buiten de organisatie. Autonome en ondernemende collega’s zullen vanuit hun professionaliteit samen met collega’s, cliënten, verwijzers en ketenpartners resultaat gaan boeken.

MET aandacht, MET vertrouwen, MET elkaar!

Uitdagingen waaronder scherpe regelgeving maken de ggz tot een dynamische sector die voortdurend in beweging is. Een grote mate van alertheid en aanpassingsvermogen zijn voornaam om binnen de kaders te kunnen blijven acteren. Om strategisch tijdig de juiste keuzes te maken zijn wij voor MET ggz op zoek naar een:

Medior Bestuurssecretaris (28-36 uur)

jurist, gezondheidsrecht, initiatiefrijk, verbindend vermogen, talentrijk

De functie:

 • Als Bestuurssecretaris voer je de regie op het ontwikkelen van strategisch beleid. Je adviseert over en ondersteunt bestuurder en directeuren bij de implementatie en uitvoering van dit beleid. Je schrijft (juridische) beleidsnotities en fungeert als deskundige met betrekking tot (beleids)vraagstukken op meerdere deelgebieden;
 • Op strategisch niveau adviseer je aangaande juridische en gezondheidsrechtelijke vraagstukken en compliance issues;
 • Je vertaalt ontwikkelingen in wet- en regelgeving naar juridisch beleid, richtlijnen en procedures;
 • Je geeft uitvoering aan proces- en projectmanagement van onderdelen die binnen jouw verantwoordelijkheid vallen;
 • Je draagt zorg voor de agenda van het Raad van Toezicht (RvT) overleg, verzamelt vergaderstukken en bewaakt de actiepunten en afspraken voortkomend uit deze overleggen. Op verzoek neem je ook deel aan de RvT overleggen;
 • Je zorgt voor het opstellen, reviewen, aanpassen, implementeren en bewaken van het corporate governance en compliance policies;
 • Je ondersteunt Directie en Bestuur in de samenwerking met de medezeggenschap organen;
 • Vanuit juridisch oogpunt ondersteun je (fusie- en) samenwerkingsovereenkomsten, je stelt concepten op en/of toetst deze;
 • Je ondersteunt in de afhandeling van klachtenprocedures en m.b.t. juridische aspecten ervan
 • Je monitort de integrale samenhang tussen de diverse beleidsterreinen en je doet verbetervoorstellen;
 • In externe overlegsituaties ondersteun je desgewenst de bestuurder en directeuren voor de toegewezen vak- of aandachtsgebieden;
 • Je onderhoudt een breed netwerk; signaleert en anticipeert op relevante ontwikkelingen;
 • Je coördineert en bewaakt de inzet van externe juridische advisering en ondersteuning.

Wat vraagt MET ggz van jou?

Naast kennis, kunde en persoonlijkheid toon jij de wil om te groeien. Een afgeronde rechtenstudie op WO niveau en bij voorkeur ervaring met gezondheidsrecht en kennis van organisatiekunde en project- & programmamanagement vormen de basis van je start bij MET ggz. De wijze waarop je vervolgens invulling geeft aan deze positie helpt je om het verschil te maken. Je weet wat speelt en ziet, hoort en volgt van toepassing zijnde wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen die van invloed zijn op MET ggz. Initiatiefrijk als je bent en met een grote mate van oplettendheid en zelfstandigheid adviseer je de bestuurder en directieleden over te nemen strategische beleidskeuzes. Verder weet je vertrouwen te winnen, beweeg je je makkelijk binnen netwerken en relaties en contacten onderhoud je met plezier. Mondelinge en schriftelijke communiceren gaan je goed af. Met het oog op je verdere loopbaan ben je gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling.

Wat biedt MET ggz?

MET ggz geeft medewerkers graag ruimte en vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van eenieder. Daardoor ontstaat bewegingsvrijheid om jouw expertise in te zetten en te handelen naar eigen inzicht. Ook voor wat betreft het indelen van je werkweek; de mogelijkheid tot thuiswerken hoort daarbij. Met volop aandacht voor persoonlijke ambities en ontwikkelwensen is MET ggz een werkgever die past binnen een loopbaan van zelfbewuste mensen met ambities, mensen die willen groeien en ertoe willen doen. De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO GGZ, FWG 60/65. Een 13e maand, goede reiskosten- en pensioenregeling, vitaliteitsprogramma en balans werk-privé maken hier onderdeel van uit. MET ggz kernwaarden: Professioneel, Ondernemend, Verbindend en Autonoom.

Interesse ?

Limbourg & Partners verzorgt voor MET ggz de Werving & Selectie van deze procedure. Voor meer informatie over de positie en de procedure kun je contact opnemen met Marnix Postma (Managing Consultant), 06-3322 5618 Wil je direct reageren, dan zien we jouw CV met een korte motivatie graag voor maandag 10 april tegemoet.

Binnen MET ggz draagt men gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het creëren van een diverse en inclusieve werkplek. Getracht wordt om verandering en groei in elkaar te stimuleren. Wij geloven erin dat succes een resultaat is dat voortkomt uit de onderlinge verschillen. MET ggz is MET trots een werkgever waar gelijke kansen geboden worden aan iedereen.